فریاس

لیبل فریاس، در سال 1395 توسط یاس و به منیجیری سجاد ترابی تاسیس شد.  

اعضای فعلی:

 یاس 

 سئل

 اپریصا

شروین رادفر

 فربد عرش


اعضای سابق: موئر
 


پرونده کاری لیبل فریاس:


مجموعه ها:
هنوز هیچ مجموعه ای از لیبل منتشر نشده. ولی منیجر لیبل اعلام کرده که به زودی یک ترک با حضور اعضای فریاس منتشر بشه.

۲۲ تعداد سینگل ترک از این لیبل منتشر شده
۴ موزیک ویدیو تحت لیبل فریاس منتشر شده است